home· agenda· blog· nieuwe planten· CATALOGUS· kwekerij· borderontwerp & tuinontwerp· contact· links· bezorgen/verzenden

De Gaerde maakt met plezier uw borderontwerp of tuinontwerp

Ik maak het liefst borderontwerpen. Maar ook een hele tuin doe ik met plezier. Ik heb 40 jaar ervaring in tuin- en borderontwerpen. Stel we vinden elkaar voor een ontwerp. Hoe gaat dat dan?
Wat doet u
Het ‘harde’ deel van de tuin, dat doet u vaak graag zelf. Bestrating, schuurtje, pergola, schutting, en ook vaak het grasveld.
Wat doe ik
Voor het te beplanten deel van de tuin kom ik in beeld. Men vindt het fijn, als na al het werk aan het harde deelvan de tuin , straks het zachte deel( de planten) ook klopt, als de kleuren goed combineren, de bloei lang is, het onkruid onderdrukt wordt, enzovoorts, enzovoorts.
Wat kost het
Sinds de crisis van 2007 vraag ik voor een border- of tuinontwerp geen vergoeding meer, tenminste, als u als klant, ik ben kweker, de planten afneemt. U rekent met mij dus alleen de planten af. Per vierkante meter te beplanten oppervlakte komt dat neer op ongeveer 21euro. U kunt uw kosten dus tevoren zelf ongeveer berekenen

Wat krijgt u van mij
Een mapje met daarin
1 Een tekening op schaal ( vaak 1 op 100, soms 1 op 50) met plantenvakken, voorzien van nummers.
2. Een plantenlijstje met een afbeelding , de prijs per soort en de totaalprijs. Alle soorten krijgen bij aflevering een labeltje met de plantennaam, het vaknummer en het aantal per vak
3.Een katern borderontwerp. Ik leg u daarin uit, hoe u de border kunt uitzetten en kunt aanplanten
4. Een katern vaste planten. Ik beschrijf hierin hoe u de planten kunt onderhouden en kunt bemesten.

Wat verwacht ik van u
1. U maakt een tekeningetje van de tuin. Bij nieuwbouw is dat heel gemakkelijk, want die tekening is al aanwezig. Bij bestaande bouw maakt u zelf een plattegrondje van de borders (borderontwerp) of van de gehele tuin ( tuinontwerp). U geeft de gevel van het huis aan met een lijn, waarin u de ramen en de deuren hebt aangegeven. U meet dat zelf in. U zet de NOORDPIJL in uw plattegrondje. Bij een tuinontwerp tekent u ook het gazon, het terras, de schuur, de paden en de poort in.
2. U noemt een tiental planten die u mooi vindt. Ik krijg zo een idee van uw smaak.
3. U geeft mij de kleuren aan, die u graag ziet in de tuin 5. U maakt een overzichtsfoto van uw tuin vanuit een bovenraam. Dit alles voor mij om een ontwerpje te kunnen gaan maken, dat perfect bij uw wensen aansluit. 5.Bestaande beplanting die u zou willen handhaven is een probleem. Als u de namen precies kent en de aantallen, dan kunnen ze wellicht een nieuw plaatsje krijgen in het ontwerp. Zeker is dat niet! Wilt u ze handhaven op dat plekje, dan moet de oppervlakte van dat plekje precies zijn aangegeven!

Opmerking: De planten die het langst doorgaan met bloeien ( tot eind november vaak!))en die het langst leven en waar u dus het minste omkijken naar hebt, beginnen pas in de zomer. In combi met enkele voorjaarsbollen en enkele vroeger bloeiende planten bieden zij het langste genot…
Uitbesteden
Alle voorkomende werkzaamheden kunt u natuurlijk ook uitbesteden. Het Inmeten van de borders/de tuin, de 5orders en de tuin aanplanten, het eventuele frezen, het composteren( indien nodig) kunt u natuurlijk allemaal laten doen. Ik werk samen met bouwkundigen en hoveniers die u dat werk graag uit handen nemen.
Ik zie u graag op de tuin.
Schouwenbaan 13b, 4725 ST Wouwse Plantage
Mail:toinevermuntdegaerde@gmail.com
Mobiel:06-13453113

Een stukje geschiedenis
40 jaar geleden werd ik door een landschapsarchitect gevraagd een vaste plantenborder voor hem in te vullen. Zoals de meeste landschapsarchitecten dacht hij in het groot. Met het ´gepriegel in de marge´, zoals hij het ontwerpen van een border betitelde, had hij niet zo veel. Hem ging het om de grote vragen: waar komt het water, waar komen de paden, de struiken, de bomen, waar laat ik ruimte, hoe lopen de zichtlijnen, hoe de overgang naar het bos of het veld daarachter. Ik deelde de mij toebemeten ruimte in vakjes in en gaf elk vakje een nummertje. Elk nummertje stond voor een vaste plantensoort. Het eerste tekenwerk zag er niet uit. Ik ging daarom een tuintekencursus volgen. Daar leerde ik echte beplantingsplannen maken. Inmiddels ziet mijn tekenwerk er beter uit, maar de vakjes en nummertjes zijn gebleven. Borders invullen is nu, na al die tijd, nog steeds ‘mijn ding’.

Waarom een borderontwerp?
Een mooie tuin is voor veel mensen synoniem aan een mooie border. Het zal u niet verwonderen dat ik dat volledig met ze eens ben. Een leuk terras, een vijver, een pergola, die ‘hard gardening’ is onmisbaar, maar eerst als je vaste planten in samenspel ( zie definitie border ) toevoegt, eerst dan krijg je dat ongrijpbare fijne tuingevoel. Vijver, terras en zelfs gras, dat lukt meestal wel. Maar dan… hoe beplanten we het ‘overschot’ langs de rand.

Transport
Binnen een straal van 20 km kost u dat 20 euro. Voor elke 20 km verder komt er 8 euro bij
Is er meer besteed dan 500 euro, dan is de eerste 20 km gratis.

Houd tijdens het plannen van uw tuin rekening met:
 • De beste plaats voor een border is de richting noord - zuid, met het front naar het westen. Zo ligt de border het best beschut en krijgt hij het meeste zon. Vaak is dit in uw tuin niet mogelijk. Als het kan is het prima, maar laat het niet ten koste gaan van het ontwerp. Voor elke plek zijn er planten.
 • De zichtlijnen over de border vanuit het huis. Er mag niks in de weg staan.
 • Het toepassen van de juiste verhoudingen. Zo moeten border, bestrating, gras zich ongeveer als 3:1:5 verhouden. Wilt u een boom in de tuin, dan moet uw rekening houden met de verhouding van professor Bijhouwer. Lengte en breedte van de tuin moeten zich tot een boom verhouden als 7: 4,5 :1
 • Is er grondverzet nodig? Moeten er kabels en leidingen in de grond? Doe dat eerst.

 • grondslag
  Naast de tekening moet ik ook de grondslag van uw tuin kennen. Met ander woorden wat voor grond hebt u. Hebt u klapzand ( licht gekleurde zandgrond ), of vruchtbaardere zwarte aarde, kleigrond, veengrond, zavel of löss? U weet dat zelf meestal wel. Dit is van belang om te bekijken of uw plantenwens overeenkomt met de mogelijkheden van de grond. Op klapzand doen Lavendels het goed en Rodgersia’s het slecht. Het vochtvasthoudend vermogen van de bodem bepaalt wat voor soorten er kunnen groeien. Het humusgehalte van de bodem bepaalt weer de hoeveelheid vocht die een bodem kan vasthouden. Tuiniert u op klapzand en kiest u voor planten die een vochtige bodem vereisen, dan zult u humusbevorderende materialen, zoals bladaarde of compost toe moeten voegen, of een beregeningsinstallatie moeten aanleggen. Het is vaak het beste om de planten aan te passen aan de grondslag. Maakt u zich niet ongerust. Voor de slechtste grond zijn ook erg mooie planten voorradig. In plantencombinaties voor arme zandgrond heb ikzelf het meeste ervaring opgedaan. De meeste planten, die ik kweek, zijn voor deze grondsoort geschikt. De meeste grondslagen van West-Brabant zijn bij mij bekend, maar wilt U helemaal zeker zijn van uw zaak, dan laat U een grondmonster nemen

  Hoe gaat het nu verder?
  U stuurt uw huiswerk mij toe per brief of per E-mail U vermeldt uw adres uw telefoonnummer en uw E-mail adres.
  Ik ga voor u aan de slag. Ik stuur het ontwerp naar u op. Neemt u de planten uit het beplantingsplan bij mij af, dan geeft u mij minstens een week van tevoren uw afhaaldatum door. De planten worden in principe in één keer afgenomen. Op de kwekerij gaat alles contant. Houd u daar rekening mee? In overleg kunnen we de planten ook komen brengen

  Beste planttijd
  Planten kunt u jaarrond als de grond niet bevroren is. Zijn er veel vroegbloeiers, dan is planten in het vroege najaar het beste, zijn er veel laatbloeiers en groenblijvers, dan is planten in het voorjaar het beste.
   

  Copyright © Whoosh 2022